Opće informacije

Turistička zajednica Grada Županja osnovana je na prijedlog Gradskog Poglavarstva Županja održavanjem osnivačke Skupštine 02. travnja 1996., kada je prihvaćen Statut i Poslovnik o radu Skupštine .

Predsjednik Turističke zajednice Grada Županje je gradonačelnik Grada Županja Damir Juzbašić.

Direktor Ureda Turističke zajednice Grada Županja je Kruno Šarić.

Turistička zajednica Grada Županja djeluje kroz sustav turističkih zajednica kojoj je krovna organizacija Hrvatska turistička zajednica – Glavni ured. Turistička zajednica pravna je osoba i neprofitna organizacija, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Turistička zajednica grada Županje je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva, turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na području grada Županje.

Tijela Zajednice su:

Skupština
Turističko vijeće
Predsjednik zajednice


Turistička zajednica grada Županja se od 1998. godine kontinuirano bavi promocijom i unaprjeđenjem turizma i izvornih vrijednosti – tradicije, običaja, etnološkog blaga, te zajedno s Gradom Županja i ostalim privrednim subjektima, udrugama i pojedincima organizira, sufinancira i sudjeluje u brojnim kulturnim, tradicijskim, sportskim i drugim priredbama i aktivnostima u gradu. Organiziranje prijema domaćih i inozemnih novinara, prijema studijskih grupa, organiziranje izložbi turističkog karaktera i nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima uz prezentacije gastro sadržaja i izvorne autohtone ponude u suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, aktivnosti su koje ured provodi kontinuirano.

Turistički ured obavlja stručne, turističke i administrativne poslove Zajednice.

Sjedište Turističkog ureda nalazi se na adresi: Veliki kraj 66, 32270 Županja

Radno vrijeme Turističkog ureda je svakim radnim danom od 07:00- 15:00 sati.

Turistička zajednica

Veliki kraj 66, 32270 Županja
Phone: +385 (0)32 830 299
Fax: +385 (0)32 832 711
E-Mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr
Web: http://www.tz-zupanja.hr/

tzzupanjatznijemcitzvukovartziloktzvinkovcisrijemslavonija footer